کاور دکوراتیو تشک تختخواب با پارچه ایرانی با نخ ترک